Florian Hetz - Zwei

Vi er stolte av å atter få besøk av den tyske fotografen Florian Hetz, som sist stilte ut arbeider under festivalen i 2016. Velkommen til hans utstilling og boklansering!

Nå er han aktuell med monografien «Florian Hetz - zwei», som presenterer en bred krysseksjon av den Berlin- baserte fotografens unike visjon.

Med både spenning og ro gir Hetz’ fotografier en voyeuristisk innsikt i hans intime fotografiske verden. I sin siste bok, «zwei», kombinerer han 210 fotografier fra to kontinenter, USA og Europa, og skaper en dialog mellom bilder og situasjoner som tilsynelatende ikke har noe med hverandre å gjøre.

Fullstendig uanstrengt kombinerer han sitt formelle studioarbeid i Berlin med Los Angeles’ naturlige lyskilder. Ved å benytte dobbelsiden som en scene oppmuntrer han til en lekende dialog mellom kropp og landskap, ansikt og objekt. Med tekster fra Matthias Herrmann og Ryan Linkof.

«Hetz er engasjert i det visuelle språket i disse bildere, men skyver det til det ekstreme, hvor kropper og kroppsdeler presses, vris, forvrenges og strekkes til fasonger og former som gjør dem knapt lesbare eller fullstendig ugjenkjennelige»
 -Ryan Linkof
Utstilling 01. – 04. oktober, Bananaz, Grønlandsleiret 47a
Åpning 1.oktober kl. 18.00


We are very proud to welcome back German photographer Florian Hetz, who’s work we presented at the festival in 2016. Welcome to his exhibition and book launch!

His new monograph “Florian Hetz – zwei” presents a broad cross section of the distinctive visual vision of the Berlin photographer. Exciting and at the same time calm, Florian Hetz‘s photographs provide voyeuristic insights into the intimacy of his photographic world.

In “zwei” Florian Hetz is pairing 210 photos from two different continents (Europe and USA), and creates a dialogue between seemingly unrelated images and situations. He effortlessly combines his formal Berlin studio work with the natural light photography from Los Angeles. By using the double page as a stage, he encourages a playful conversation between bodies and landscapes, faces and objects. With texts by Matthias Herrmann and Ryan Linkof.

«Hetz engages with the visual language of this imagery, but pushes it to its extreme, offering bodies and body parts have been squeezed, twisted, contorted, or stretched into shapes or forms that render them barely legible or entirely unrecognisable.»
 -Ryan Linkof
Exhibition October 1st – 4th, Bananaz, Grønlandsleiret 47a
Opening night October 1st 6pm