Norsk / Norwegian

Queercore: How to Punk a Revolution

Hva skal man gjøre når man som skeiv ikke føler at man passer inn i de skeive miljøene som allerede eksisterer? Man starter en motbevegelse. I Queercore: How to Punk a Revolution utforskes begrepet «queercore,» en kulturell og sosial beve­gelse som sprang ut av punkerbevegelsen på 80­- og 90-­tallet. Gjennom subversive filmer, musikk og fanzines utviklet Queer­ core seg i opposisjon til de allerede godt etablerte skeive miljøene.

Bevegelsen kan best beskrives som en radikal, antikapitalistisk, DIY­-tilnærming som forklares gjennom intervjuer med flere kjente ikoner som gjorde seg gjeldende i bevegelsen i disse tiårene. Vi møter blant annet Bruce LaBruce, John Waters, Justin Vivian Bond,

Pansy Division, Penny Arcade og Kim Gordon som diskuterer homofobi, kjønn, feminisme, assimilering, sex og kunst. Kombinert med intervjuene får vi servert en rekke klipp fra filmer, konserter og hendelser som kjennetegner perioden, og som gjør dette til en fargesprakende historieleksjon!

English / Engelsk

Queercore: How to Punk a Revolution

What do you do when you, as a queer person, don’t feel like you fit in to the queer communities that already exist? You start a counter-movement. InQueercore: How to Punk a Revolutionthe concept “queercore” is explored, a cultural and social movement that came out of the punk movement of the 80s and 90s. Through subversive films, music and fanzines queercore developed in opposition to the already established queer communities.

The movement is best described as a radical, anti-capitalist, DIY approach which is explained through interviews with several famous icons from the movement. Among others, we meet Bruce LaBruce, John Waters, Justin Vivian Bond, Pansy Division, Penny Arcade and Kim Gordon, who discusses homophobia, gender, feminism, assimilation, sex and art. The interviews are accompanied by footage from films, concerts and important events from the period, and makes for a colorful history lesson!

Gjester / Guests in attendance

 

Detaljer / Details

Vises / Screenings