Norsk / Norwegian

Abu: Father

ABU (urdu for «far») er et slags personlig essay, og forteller historien om regissør Arshad Khan og hans familie. Dokumentaren er en dypt personlig historie, men er likevel universell på en måte som engasjerer alle på tvers av landegrenser. Selv om eksterne faktorer som religion og språk kan være fremmede, er søken etter egen identitet noe alle kan kjenne seg igjen i. Khan forteller om både små og store livshendelser, og vever elegant sammen sin historie og vekker både interesse og medfølelse.

Ved hjelp av familiefotografier og ­film, arkivmateriale, intervjuer, og nydelig animerte sekvenser tas vi med på en reise i både tid og rom, indre følelser og ytre handlinger. Særlig fokuserer Khan på endringen som skjer i foreldrene hans når de etter hvert blir mer og mer religiøse.ABU maler kanskje ikke det vakreste farsportrettet, men er en sterk og viktig dokumentar om legning, tilhørighet og selvfølelse.

English / Engelsk

Abu: Father

ABU (urdu for «father») feels like a personal essay, telling the story of director Arshad Khan and his family. This documentary is a deeply personal story, yet has a universal aspect that engages us all. Even though external factors like religion and language might be foreign to you, the search for ones own identity will ring true. Khan shares big and small parts of his life with us, and his story is elegantly unraveled in a way that will spark both your interest and your compassion.

Using family photos and home videos, archive footage, interviews and beautifully animated sequences, Khan takes us on a journey through time and space, inner turmoil and outer actions. A main point of focus is the change in his parents as they become more and more religious. ABU might not be the most flattering portrait of a father, but it is a powerful and important story about sexuality, belonging and sense of self.

Detaljer / Details

Vises / Screenings