Norsk / Norwegian

Dancer

Sergei Polunin har blitt kalt «ballettens James Dean» og «the bad boy of ballet,» og ble i en alder av 10 år den yngste førstedanseren på den kongelige balletten i Storbritannia. Knappe to år senere sluttet den ukrainske danseren mange hadde spådd en lang karriere. Hva skjedde? Regissør Steven Cantor går tilbake til Polunins barndom i Ukraina og hjemmevideoer som viser danserens enorme talent fra åtteårsalderen. Deretter følger vi dansetalentet videre til Storbritannia, Russland og USA.

Dokumentaren er en realistisk skildring av en svært ung person som dras inn i en voksenverden der han møter enormt press og sliter med traumaene fra foreldrenes skilsmisse. Regissør Cantor gir oss et innblikk i hvordan suksess ikke er nok når det kommer til å finne sin egen identitet. Dette akkompagneres av dansesekvenser som vil få tilskueren til å fullstendig miste pusten.

English / Engelsk

Dancer

Sergei Polunin has been called ”the bad boy of ballet” and ”the ballet’s very own James Dean,” and became the Royal Ballet’s youngest ever principal dancer at the age of 19. Two years later he quit and gave up dancing completely. What happened? Director Steven Cantor takes us back to Polunin’s childhood in Ukraine and home videos showing his enormous talent from the age of eight. The documentary continues in following the dancer’s life as he travels to UK, Russia, and the US.

Dancer realistically portrays a young man who is drawn into an adult lifestyle in which he meets extensive pressure and has to deal with the trauma of his parents' divorce. Cantor gives us insight to how success rarely is enough to find your own identity, all accompanied by breath-taking dance sequences.

Detaljer / Details

Vises / Screenings