Norsk / Norwegian

GIRL UNBOUND: THE WAR TO BE HER

Maria Toorpakai brukte store deler av oppveksten på å kle seg ut som en gutt så hun kunne delta i sports­ aktiviteter i Waziristan, Pakistan – et av de farligste områdene på jorden. Takket være progressive foreldre som tidlig støtter datterens ønske blir hun gitt dekknavnet Genghis Khan for å kunne delta i ungdomskonkurranser opp gjennom oppveksten. Lenge fungerer forkledningen, men ettersom Toorpakai blir bedre og bedre blir det vanskelig å holde hennes egentlige identitet skjult. En bagatell i deler av verden hvor kampen for kvinners rettigheter er kommet lenger, men naturligvis et stort problem i det Taliban­styrte området.

Regissør Erin Heidenreichs dokumentar er et intimt portrett av Toorpakai og hennes familie som lever med døds­ trusler fra islamske fundamentalister for å representere hjemlandet internasjonalt i squashkonkurranser. 

English / Engelsk

Girl Unbound

Maria Toorpakai spent most of her upbringing dressed as a boy to be able to participate in sports in Waziristan, Pakistan – one of the most dangerous places on earth. Thanks to her progressive parents who early on supports her in her wish, she is given the cover name Genghis Khan to partici- pate in sport competitions for kids. For a long time this works, but as Toorpakai becomes better and better it also be- comes harder to keep her true identity hidden. A tiny thing in many parts of the world, where the battle for equal rights for women has come much further, but naturally a huge problem in the Taliban ruled area she lives.

Director Erin Heidenreichs documentary is an intimate portrait of Toorpakai and her family who lives with constant death threats from Islamic fundamentalists simply for representing their home country in squash competitions.

Detaljer / Details

Vises / Screenings