Dokumentar / Documentary

Her Story

Filmen presenteres i samarbeid med den Norske Helsingforskomité og etterfølges av en panelsamtale.
Presented in collaboration with The Norwegian Helsinki Committee, followed by a panel discussion.

En kort dokumentar om lesbiske, bifile og queere kvinner i Kirgisistan hvor vi blant annet møter Mira, som etter et tiårig ekteskap med en mann nå lever åpent som lesbisk. Etter skilsmissen fant hun styrke i sin nye selvstendighet og kom ut offentlig for å gi LHBTQ+ personer i Kirgisistan et ansikt og for å inspirere den yngre generasjonen til å leve sine liv. 

Denne filmen er en refleksjon rundt effektene av det patriarkalske samfunnets normer og familiepress, familievold og interseksjonell diskriminering som gjør kvinner sårbare, utsatte og svakere. Samtidig er den inspirerende i møte med tre kvinner, to i startfasen av voksenlivet, men alle knyttet sammen i en felles kamp for retten til å leve sine liv fullt ut.


PANELSAMTALE

Når «jævla homo» blir politisk ideologi

Nyheten om konsentrasjonsleirlignende leire
for skeive menn i Tsjetsjenia traff internasjonale medier som en bombe i 2017. Den internasjonale fordømmelsen var nådeløs. Og samtidig som aktivister, politikere og meningmann verden over protesterte, så vi stadig nye eksempler på angrep på skeive over hele Europa, både med støtte
fra landenes myndigheter, eller med aksept og tordentaler mot «lhbt-ideologi» og «sodomitter».                      

Hva er det som får myndighetene i en rekke europeiske land til å fremme politikk basert på homofobiske og transfobiske verdier? Hvilke konsekvenser har denne politikken? Og hvorfor er det så vanskelig å gjøre noe med det?                       

Samtalen arrangeres av Den norske Helsingforskomité.

                                                       

    

A documentary film about lesbian, bisexual and queer women in Kyrgyzstan. Its main character Mira is an open lesbian. After a 10-year marriage to a man, she got strength in her newfound independence and came out publicly to show that there are LGBTQ+ people in Kyrgyzstan, as well as to inspire younger generation to live their lives. 

The film is a reflection on the influence of patriarchal society norms and pressure from families, domestic violence and intersectional discrimination that make women more vulnerable, unprotected and weaker. At the same time, it is an inspiring meeting with three women, two on the brink of adulthood, all united by the struggle to live their lives as themselves.


PANEL DISCUSSION

When «fucking fag» becomes political ideology

The news about concentration camp-like internment for queer men in Chechnya hit the international media like a bomb in 2017. The international community’s condemnation was ruthless. At the same time as activists, politicians and civilians protested, we saw an increase in new attacks on LGBTQI+ persons all over Europe, supported by their governments through acceptance and roaring speeches against “LGBT ideology” and “sodomites”.

What makes the governments of many European countries focus on politics based on homophobic and transphobic values? What are the consequences of these politics? And why is it so difficult to do something about it?

This panel is organized by The Norwegian Helsinki Committee.

                                                       


    

Detaljer / Details

Vises / Screenings

søndag 27. september 2020

kl. 15:00 / 3:00 pm
Kjøp billett / Buy ticket

12 år + / 12 years +