Norsk / Norwegian

Man Made

Fire transmenn har tatt vidt forskjellige retninger i livet før de skal innta scenen på Trans FitCon, den eneste kroppsbygning-konkurransen for transpersoner i verden. Dette er en intim og karakterdrevet dokumentar, skutt i veritéstil, om konkurransen de fire mennene skal delta i. Vi følger de deres emosjonelle og fysiske reise mens de forsøker å leve som de mennene de er, til tross for all motstanden de møter i dagens sosiale og politiske klima i USA. Regissør T Cooper er selv transmann, og viser en dyp forståelse for menneskene han portretterer. 

English / Engelsk

Man Made

Man Made brings us into the heart of trans men’s culture, and reveals unexpected truths about gender, masculinity and love. Four trans men who have taken widely different paths in life enters the stage of Trans FitCon, the only body building contest for trans people in the world. This is an intimate and character driven documentary, shot in verité style, about the contest the four men are participating in. We follow their emotional and physical journey while they try to live their lives as the men they are, despite all the challenges they meet in the political and social climate in USA today. 

Detaljer / Details

Vises / Screenings