Norsk / Norwegian

My Wonderful West Berlin

Berlin er et yndet reisemål for alle som liker undergrunnsmiljøer. Disse har en
rik historie som stammer fra den mer fri­ gjorte siden av Berlin­muren. 
My Wonder- ful West Berlin er en del av Jochen Hicks triologi, og er satt til perioden mellom andre verdenskrig og frem til murens

fall på slutten av 1980­tallet. Filmen skildrer den skeive kulturen som var med på å sette sitt preg på subkulturene og klubbscenen i Berlin under det som var en restriktiv periode for homofile. Den var særlig preget av paragraf 175

i den tyske lovgivningen, som forbød homoseksualitet og førte derfor til flere arrestasjoner og razzia av barer, før den ble opphevet i en reform i 1969.

Ute av stand til å stagge et sterkt skeivt miljø, vokste Berlin seg til å bli en av Europas mest homovennlige hoved­ steder, slik vi kjenner den i dag. Gjennom fortellinger fra de som levde gjennom denne tiden kommer det sterke og morsomme beskrivelser av en fordums tid, illustrert med opptak aldri tidligere vist for publikum. 

English / Engelsk

My Wonderful West Berlin

Berlin is favorite vacation spot for everyone interested in underground communities. These communities have a rich history which originated in the more liberated side of the Berlin wall.My Wonderful West Berlin is a part of Jochen Hicks trilogy, set in the period between The Second World War and the fall of the Berlin Wall at the end of the 1980s. It depicts the queer culture that contributed to putting their mark on the subcultures and club scenes

in Berlin during a very restrictive time for queer people. The period was marked by Paragraf 175 in the German legislation. It outlawed homosexuality and therefore led to several arrests and bar raids before it was removed through a reform in 1969.

Berlin has grown to become one of the most queer friendly capitols in Europe. Through the stories of those who lived through the period comes powerful and funny tales from the past, illustrated by footage never before screened for an audience.

Detaljer / Details

Vises / Screenings