Dokumentar / Documentary

NO BOX FOR ME. AN INTERSEX STORY

Ni d’Eve ni d’Adam. Une histoire intersexe

M og Deborah er blant de rundt 1.7% av befolkningen som ble født intersex: med biologiske kjønnsmarkører som ikke passer inn i den binære forståelsen av kjønn, basert på oppfatningen om at alle mennesker er enten hankjønn eller hunkjønn. Noen ganger er disse biologiske forskjellene tydelige når man blir født; andre variasjoner blir ikke tydelige før man kommer i puberteten. 

Som så mange andre i samme situasjon, ble både M og Deborah utsatt for invaderende kirurgiske inngrep som barn, før de selv var i stand til å forstå hva som foregikk.


Denne dokumentaren innbyr til refleksjon rundt hvordan mange intersex-personer senere i livet forsøker å ta tilbake eierskap over egen kropp og identitet.


Forfilm: SHE'S NOT A BOY (se World in My Eyes kortfilmprogram)


M and Deborah, like an estimated 1.7% of people, were born intersex; with sex characteristics different from the binary understanding that everyone must be either male or female. Sometimes, such differing characteristics are clear from birth. In other cases, the variations might not be apparent until puberty.

As many others in their situation, M and Deborah were both subjected to invasive surgery while they were only children, uncomprehending of what was being done to them.

This documentary looks at how many intersex persons, later in life, attempt to reclaim ownership of their own bodies and identities.


Screening with SHE'S NOT A BOY (see World in My Eyes shorts program)

Trailer

Detaljer / Details

Vises / Screenings

onsdag 25. september 2019

kl. 18:00 / 6:00 pm
Kjøp billett / Buy ticket

12-års aldersgrense / 12 years and above