Dokumentar / Documentary

Queen of Lapa

Med en personlighet som overgår alt, er Luana Muniz kanskje en av Brasils mest kjente transpersoner. Hun er kjent som skuespiller, cabaretartist og aktivist, og har vært åpen og stolt som sexarbeider siden hun var elleve år. Hun har lagt alt til rette for en ny virkelighet og liv for en ny generasjon trans-sexarbeidere i sitt herberge, et trygt bo- og arbeidssted i Rio de Janeiros belastede bydel Lapa. I denne dokumentaren får vi innblikk i kvinnenes dagligliv, deres søken etter kjærlighet, deres samhold og rivalisering - i et turbulent politisk klima under matriarken Muniz’ årvåkne og veiledende øyne. Regissørenes unike tilstedeværelse som observatører avslører menneskelighet, skjørhet, verdien av vennskap i et miljø preget av fiendtlighet og brutalitet. En vakker, rå og intim film.


Filmen introduseres av PION, sexarbeidernes interesseorganisasjon. www.pion-norge.no

Larger-than-life actress, cabaret performer, activist, and proud sex professional since the age of eleven, Luana Muniz - arguably one of Brazil’s most recognizable transgender personalities, shapes a new reality for a new generation of transgender sex workers in her hostel by providing a safe working environment in the dangerous neighborhood of Lapa in Rio de Janeiro. This documentary explores their day-to-day lives, quests for love, housemate friendships and rivalries, in a turbulent political climate under matriarch Muniz’s watchful and guiding eye. The directors’ non-invasive presence allows us to observe the humanity, fragility and the value of friendship in a world of hostility and brutality. A beautiful, raw and intimate film.


Detaljer / Details

Vises / Screenings

fredag 25. september 2020

kl. 16:30 / 4:30 pm
Kjøp billett / Buy ticket

15 år + / 15 years +

onsdag 30. september 2020

kl. 17:00 / 5:00 pm
Kjøp billett / Buy ticket

15 år + / 15 years +