Norsk / Norwegian

The Pearl of Africa

Hvordan er det å vokse opp i et land der majoriteten mener du ikke har rett på elementære menneskerettigheter? Uganda, som på et tidspunkt ble kalt «The Pearl of Africa» av Winston Churchill, er i dag et av de mest transfobiske og homo­fobiske landene i verden. Loven fra 2014 som straffer homoseksualitet med livstid i fengsel understreker hvordan landet er et av de absolutt farligste stedene i verden å leve som annerledes.

I dokumentaren The Pearl of Africa møter vi 27 år gamle Cleopatra Kambugu. Født biologisk mann, men som mot alle odds kjemper for å kunne gjennomgå de nødvendige stegene for å bli kvinnen hun vet hun var født som. Vi blir med Cleo og kjæresten Nelson på en reise fylt med grenseløst hat, men også kjærlighet og samhold mellom de som nekter å bukke under for umenneskelig press. Dokumentaren er en viktig påminnelse om de kampene mange fortsatt kjemper og som fortjener å se dagens lys.

English / Engelsk

The Pearl of Africa

How is it to grow up in a country where the majority thinks you don’t deserve basic human rights? Uganda, which once was called “The Pearl of Africa” by Winston Churchill, is now one of the most transphobic and homophobic countries in the world. A law from 2014, punishing homosexuality by life in jail, underlines how the country is one of the most dangerous places in the world to live as different.

In this documentary, we meet 27-year-old Cleopatra Kambugu. Assigned male at birth, but against all odds fights to go through the necessary steps to become the woman she knows she was born as. We join Cleo and her boyfriend Nelson on a journey filled with hatred, but also love and unity be- tween those who denies to bow down to the inhumane pressure around them. This is an important reminder of the fights many of us still go through and a story that deserves to see the light of day.

Detaljer / Details

Vises / Screenings