Norsk / Norwegian

When the Beat Drops

«Bucking» er dansen du garantert har sett, men neppe visste hva var.Sakte har danseformen glidd over i mainstream kultur etter å ha blitt skapt av homofile afroamerikanske menn i sørstatene for over 20 år siden som en protest mot ekskludering fra «cheerleader»-miljøer. I New York var «vouging» på moten, men i sørstatene var det «bucking» som gjaldt. Regissør Jamal Sims har en lang rekke dansefilmer på CV-en. Her gir han oss en inspirerende dokumentar som minner oss på at når samfunnet legger stigmaer på oss, er det bare å ignorere dem og følge hjertet og lidenskapen din i protest.

English / Engelsk

When the Beat Drops

“Bucking” is the dance I can guarantee you have seen, but probably never knew what was. Slowly the dance style has seeped into mainstream culture, 20 years after being created by gay African American men in the southern states of the US as a protest against exclusion from cheerleading. In New York, vouging was the thing, but in the south “bucking” ruled. Director Jamal Sims has several dance films on his resume. Here he gives us an inspiring documentary reminding us that when society puts stigmas on us, you should just ignore them and follow your heart and passions in protest. 

Bilder / Stills

 

Detaljer / Details

Vises / Screenings