Norsk / Norwegian

Ablution

Båndet mellom en handikappet muslimsk far og hans sønn blir testet når kjærlighet settes opp mot religion. 

English / Engelsk

Ablution

The bond between a disabled Muslim father and his son is tested when love is pitted against religion.

Detaljer / Details

Vises / Screenings