Norsk / Norwegian

Anima x Animus

Et nyfødt vesen forsøker å tilvenne seg de kjønnsnormative omgivelsene sine gjennom eksperimentell dans.

English / Engelsk

Anima x Animus

Explored through expressions of experimental dance, a newborn being adapts to their gender normative surroundings.


Detaljer / Details

Vises / Screenings