Norsk / Norwegian

Bayard & Me

Bayard Rustin var en av lederne i den amerikanske borger­ rettighetskampen. Han var også homofil, og i 1980 adopterte han sin yngre kjæreste Walter for å få rettigheter som lå så nært et ekteskap som mulig. Dette er deres historie fortalt gjennom Walters øyne.

English / Engelsk

Bayard & Me

Bayard Rustin was one of the leaders in the U.S. civil rights movement. He was also gay, and in 1980 he adopted his younger lover Walter in order to obtain legal rights close to a marriage. This is their story, told through Walter’s eyes.

Detaljer / Details

Vises / Screenings