Norsk / Norwegian

Blind Sex

Det er siste dagen i sommerferien og Louise, som har vært blind fra fødsel av, forviller seg vekk fra familien og inn i en nudistleir. 

English / Engelsk

Blind Sex

It’s the last day of summer vacation and Louise, who’s been blind from birth, loses her way from her family and stumbles into a nudist camp.

Detaljer / Details

Vises / Screenings