Norsk / Norwegian

Bygdehomo

Når skeive returnerer hjem for Norges første Bygdepride, møter de protester fra en lokal menighet.

English / Engelsk

Bygdehomo

When queer people return home for the first Village Pride, they are met with protests from a local congregation. 

Detaljer / Details

Vises / Screenings