Norsk / Norwegian

Call Me a Ghost

En ung mann har tilsynelatende alt. Likevel føler han at noe mangler. En dag besøkes han av et mystisk overnaturlig nærvær. 

Vises også fredag 21. kl. 20:00.

English / Engelsk

Call Me a Ghost

A young man who apparently has everything is still feeling like something is missing. One day he is visited by a mysterious supernatural presence.  

Also screening Friday 21st at 8pm.

Detaljer / Details

Vises / Screenings