Norsk / Norwegian

Courted

Stuart er 72 år gammel, Jehovas vitne, og bærer på en stor hemmelighet. Hva så når den blir avslørt?

English / Engelsk

Courted

Stuart is 72 years old, part of the Jehova’s Witnesses, and carrying around on one big secret. What happens when it is revealed?

Detaljer / Details

Vises / Screenings