Norsk / Norwegian

Diva

Historien og definisjonen av ordet Diva gis liv i denne kortfilmen, når operasangeren Sona Cervena og dragartisten Divina De Campos verdener kolliderer. 

English / Engelsk

Diva

The history and definitions of the word Diva are brought to vivid life in this film, as the worlds of opera singer Sona Cervena and drag star Divina De Campo collide.

Detaljer / Details

Vises / Screenings