Norsk / Norwegian

Don't Be A Hero

En sann historie om en kvinne som raner en bank forkledd som en mann, for så å forelske seg i kvinnen hun ranet. 

English / Engelsk

Don't Be A Hero

A true story of a woman who robs a bank dressed as a man, but falling in love with the woman she robs after. 

Detaljer / Details

Vises / Screenings