Norsk / Norwegian

Dylan Dylan

Dylan, Yanis og Hugos fosterbarn, døde for noen måneder siden. De to mennene sliter med å forstå hverandres følelser, og å takle tapet virker umulig. 

English / Engelsk

Dylan Dylan

Dylan, Yanis and Hugo's foster son, passed away a few months ago. The men struggle to understand each other's emotions and dealing with their loss seems impossible.

Detaljer / Details

Vises / Screenings