Norsk / Norwegian

Fanny

Fanny er i midten av tjueårene og har flyttet tilbake til Oslo for å studere. Under fadderuken på Blindern klarer hun ikke å knytte bånd som forventet, og hun oppsøker i stedet et gammelt vennskap.

English / Engelsk

Fanny

Fanny is in her mid-twenties and has just moved back to her hometown to start at the local University. During student orientation week, she struggles to bond with the other students, and decides to seek out an old friendship.

Detaljer / Details

Vises / Screenings