Norsk / Norwegian

Hair Wolf

I en svart hårsalong i et gentrifisert Brooklyn prøver de lokale innbyggerne å bekjempe et nytt monster: hvite kvinner innstilt på å suge livsblodet ut av svart kultur. 

English / Engelsk

Hair Wolf

In a black hair salon in gentrifying Brooklyn, the local residents fend off a strange new monster: white women intent on sucking the lifeblood from black culture.

Detaljer / Details

Vises / Screenings