Norsk / Norwegian

Kunsten å være syndig

Ibrahim Mursal var homofoben som konfronterte sine egne fordommer i møte med den sudanske kunstneren Ahmed Umar. Filmen berører mange temaer knyttet til det å være homofil, innvandrer, muslim og fremmed i Norge, og konfronterer også norske holdninger i denne problemstillingen.

English / Engelsk

Kunsten å være syndig

Meet Ibrahim Mursal, a homophobic man, who confronted his own prejudice when meeting the Sudanese artist, Ahmed Umar. The film touches on themes like being gay, immigrant, Muslim and a stranger in Norway. The film also confronts Norwegian attitudes in general towards these questions.

Detaljer / Details

Vises / Screenings