Norsk / Norwegian

Bokser

Jane er en bokser som forbereder seg til hennes livs største kamp. Samtidig sliter hun på hjemmebane når kjæresten Tanja ønsker å starte en familie.

English / Engelsk

Liberation

Jane is a boxer preparing for the fight of her life. At the same time, she’s struggling at home when her girlfriend Tanja wishes to start a family. 

Detaljer / Details

Vises / Screenings