Norsk / Norwegian

Men Don't Whisper

Et homofilt par befinner seg plutselig i en konkurranse om hvem som er mest maskulin. Og hva er vel mer maskulint enn å ha sex med en kvinne? Det vil de snart finne ut…

English / Engelsk

Men Don't Whisper

A gay couple suddenly find themselves competing about who’s more masculine. And what could be more masculine than having sex with a woman? They are about to find out…

Detaljer / Details

Vises / Screenings