Norsk / Norwegian

October

I dette oppvekstdramaet sliter Dembe med holdningene til kjønn og identitet i Uganda.

English / Engelsk

October

In this coming of age drama, Dembe struggles against Ugandan attitudes towards gender and identity.

Detaljer / Details

Vises / Screenings