Norsk / Norwegian

rePLAY

Kortfilmen rePLAY handler om Tiril som ser tilbake på sitt tidligere forhold, hvor tanker, følelser og minner kommer tilbake. 

English / Engelsk

rePLAY

The short film rePLAY is about Tiril who looks back at her former relationship, where thoughts, feelings and memories come back.


Detaljer / Details

Vises / Screenings