Kortfilm / Short

SHE'S NOT A BOY

Tatenda Ngwaru kom til USA med seksti dollar i lomma og et håp om å finne et sted hun kunne føle seg hjemme. Hun ble oppdratt som gutt på bygda i Zimbabwe, hvor hun tilbrakte tenårene med å prøve å forstå sin kompliserte kjønnsidentitet i et veldig restriktivt samfunn.

Tatenda Ngwaru came to the United States with sixty dollars and the hope that she would finally find a place she belonged. Raised as a boy in rural Zimbabwe, she spent her teens trying to understand her complicated gender identity in a highly restrictive society.

Detaljer / Details

Vises / Screenings

lørdag 21. september 2019

kl. 14:00 / 2:00 pm