Norsk / Norwegian

Sunken Plum

En transkjønnet kinesisk kvinne får beskjed om at moren har dødd. Som hennes eneste «sønn» føler hun et ansvar for å reise tilbake til hjembyen i fjellene. 

English / Engelsk

Sunken Plum

A transgender Chinese woman receives news of her mother's death. As the only «son», she feels obligated to return to her birthplace in the mountains.

Detaljer / Details

Vises / Screenings