Norsk / Norwegian

The Turk Shop

På et kontor I Stockholm forteller Cecilia en anekdote i pausen der hun bruker et rasistisk uttrykk. Asal, den nye jenta, setter spørsmålstegn ved ordbruken, og Cecilia blir veldig fornærmet.


English / Engelsk

The Turk Shop

In a creative office in Stockholm, Cecilia tells an anecdote during a break and uses a racial slur. Asal, the new girl, questions her use of words, and Cecilia is very offended. 

Detaljer / Details

Vises / Screenings