Norsk / Norwegian

Venus

Fra havets skum, befruktet av blod fra himmelen, ble Venus født, en besnærende gudinne. 

English / Engelsk

Venus

From the foam of the sea, fertilized by the blood of the sky, was born Venus, enchanting goddess.

Detaljer / Details

Vises / Screenings