Norsk / Norwegian

Vertical Lines

Dave og Andrew kommer nærere hverandre når de deler personlige erfaringer med selvskading.

English / Engelsk

Vertical Lines

Dave and Andrew reach a deeper level of closeness when they share personal self-harm experience.


Detaljer / Details

Vises / Screenings