Til tross for svært varierende tematikk, har alle disse filmene spørsmål som handler om hvem du er og konsekvensene det har for hvordan du lever livet ditt. 


Despite very varied themes, these films all raise questions about who you are and what the consequences are for how you choose to live your life.

 

Tailor

 • Brasil, 2017
 • 9 min.
 • Kortfilm / Short

En animert film om forskjellige historier fra transpersoners hver­ dag og utfordringer som de deler på en nettside.

Tailor is a transgender cartoonist who shares in his web page other trans people's experiences and their challenges in society.


August in the city

 • USA, 2017
 • 16 min.
 • Kortfilm / Short

I Brooklyn i 1978 er to unge kvinner svært tiltrukket av hverandre, men de frykter hva reaksjonene blir fra samfunnet.

Two young women find themselves completely drawn to each other but one fears the repercussions of society in 1978 Brooklyn.


Tigger!

 • Spania, USA/Spain, US, 2016
 • 11 min.
 • Kortfilm / Short

Vidt kjent for å være den beste innen «boylesque», Tigger! er en «Stripperformance Artist» basert i New York City.

Widely considered the king of the modern boylesque movement, Tigger! is a Stripper- formance Artist based in New York City.


Des!re

 • Storbritannia/UK, 2017
 • 10 min.
 • Kortfilm / Short

En eksperimentell film som utforsker dragningen mot trans­ maskuline, transmenn, butch, stud, og MOC­personer som ved fødselen ble oppfattet som kvinner.

Experimental film exploring the desire for transmasculine, trans- men, butch, stud, masculine of center (MOC) people assigned female at birth.


Muxes

 • USA, 2016
 • 10 min.
 • Kortfilm / Short

I den sørlige staten Oaxaca har Zapotek­folket skapt et rom for «Det Tredje Kjønn». Muxes lever i et sosialt akseptert limbo mellom to kjønn.

In the southern state of Oaxaca the Zapotec people have made room for a third gender. Muxes live in a socially sanctioned limbo between two genders.


Vises / Screenings

Korte / Shorts