Hver enkelt av disse eksepsjonelle historiene utvider vår begrensede definisjon av kjønn. Her slås frykt for diskriminering ned gjennom eksperimentell dans og mot utvises ved å møte familien som ikke lenger ønsker deg velkommen, for å nevne noe. Utrolige individer står bak disse fortellingene som utviser en kjærlighet for å være sann mot seg selv. 


Every single one of these exceptional short films expands our horizons to broaden our limited definition of gender. Here fear of discrimination is battled through experimental dance and courage is shown by facing an unwelcoming family. Extraordinary individuals are behind these stories which shows a love for being true to ourselves.  

 

Anima x Animus

 • USA, 2018
 • 3 min
 • Kortfilm / Short

Et nyfødt vesen forsøker å tilvenne seg de kjønnsnormative omgivelsene sine gjennom eksperimentell dans.

Explored through expressions of experimental dance, a newborn being adapts to their gender normative surroundings.


October

 • USA, 2018
 • 9 min
 • Kortfilm / Short

I dette oppvekstdramaet sliter Dembe med holdningene til kjønn og identitet i Uganda.

In this coming of age drama, Dembe struggles against Ugandan attitudes towards gender and identity.


Sunken Plum

 • Kina / China, 2017
 • 20 min
 • Kortfilm / Short

En transkjønnet kinesisk kvinne får beskjed om at moren har dødd. Som hennes eneste «sønn» føler hun et ansvar for å reise tilbake til hjembyen i fjellene.

A transgender Chinese woman receives news of her mother's death. As the only «son», she feels obligated to return to her birthplace in the mountains.


First Day

 • Australia, 2017
 • 8 min
 • Kortfilm / Short

Det er Hannahs første skoledag på ungdomsskolen. Det er også den første dagen hun bruker skoleuniform for jenter og kaller seg ved sitt valgte navn, Hannah, fremfor guttenavnet hun ble gitt v

It’s Hannah’s first day at high school. It’s also the first day she’ll wear a girl’s school uniform and go by her chosen name of Hannah, rather than the boy’s name she was given at birth.


There You Are

 • USA, 2018
 • 16 min
 • Kortfilm / Short

En transkvinne må kle seg ut som en gutt for å si adjø til sin døende bestemor i Texas.

A trans woman must dress like a boy to say goodbye to her dying grandmother in Texas.


Beauty

 • Canada, 2018
 • 23 min
 • Kortfilm / Short

Denne dokumentaren følger livene til fem ungdommer som utforsker kjønnsidentiteten sin på forskjellige måter.

This documentary explores the lives of five gender-creative kids and the myriad ways in which their personal journeys are reshaping normative definitions of identity.


Diva

 • UK, 2018
 • 6 min
 • Kortfilm / Short

Historien og definisjonen av ordet Diva gis liv i denne kortfilmen, når operasangeren Sona Cervena og dragartisten Divina De Campos verdener kolliderer.

The history and definitions of the word Diva are brought to vivid life in this film, as the worlds of opera singer Sona Cervena and drag star Divina De Campo collide.


1st Day & Next Minute

 • Danmark / Denmark, 2018
 • 3 min
 • Kortfilm / Short

En spinnvill animasjonsfilm om lyst, flytende kjønnsidentiteter og ansvar.

A crazy animation about lust, gender fluidity and responsibility.


Vises / Screenings

Korte / Shorts