Kvinner er i fokus i dette kortfilmprogrammet. Her serveres en herlig sammensetning av gode, varierte kortfilmer. Fra svarte hårsalonger i et gentrifisert Brooklyn til komplekse fortellinger om sex og kjærlighet lover vi et morsomt og gripende kortfilmprogram. Women are the focus in this short film program. This is a wonderful collection of great, varied short films. From black hair salons in a gentrified Brooklyn to complex stories about sex and love, we promise you a fun and gripping short film program. 

 

Waffles

 • USA, 2017
 • 4 min
 • Kortfilm / Short

En ung kvinne våkner opp etter en one night stand med en eldre kvinne som insisterer på å lage vafler til henne.

A young woman wakes up after a one night stand with an older woman insisting on making her waffles.


Hair Wolf

 • USA, 2018
 • 12 min
 • Kortfilm / Short

I en svart hårsalong i et gentrifisert Brooklyn prøver de lokale innbyggerne å bekjempe et nytt monster: hvite kvinner innstilt på å suge livsblodet ut av svart kultur.

In a black hair salon in gentrifying Brooklyn, the local residents fend off a strange new monster: white women intent on sucking the lifeblood from black culture.


Don't Be A Hero

 • USA, 2018
 • 15 min
 • Kortfilm / Short

En sann historie om en kvinne som raner en bank forkledd som en mann, for så å forelske seg i kvinnen hun ranet.

A true story of a woman who robs a bank dressed as a man, but falling in love with the woman she robs after.


Girl Talk

 • USA, 2018
 • 16 min
 • Kortfilm / Short

Girl Talk er en film om hvor kompleks sex, kjærlighet og intimitet kan være, vist gjennom øynene til Mia, en ung, skeiv kvinne.

Girl Talk is a film centered around the complexities of sex, love and intimacy through the lens of Mia, a young and queer identified woman.


Bokser

 • Danmark / Denmark, 2018
 • 24 min
 • Kortfilm / Short

Jane er en bokser som forbereder seg til hennes livs største kamp. Samtidig sliter hun på hjemmebane når kjæresten Tanja ønsker å starte en familie.

Jane is a boxer preparing for the fight of her life. At the same time, she’s struggling at home when her girlfriend Tanja wishes to start a family.


Stripped

 • Canada, 2018
 • 10 min
 • Kortfilm / Short

Bli med bak kulisseen til Mz. Lady Ice mens hun avslører nedturer og oppturer ved det å være en kvinnelig eksotisk danser.

Go behind the scenes with Mz. Lady Ice as she reveals the struggles and triumphs that come with being a female exotic dancer.


Vises / Screenings

Korte / Shorts