Norsk / Norwegian

Noel Alejandro

Vi er svært glade for å ha Noel Alejandro som en av årets hovedgjester under årets festival. Alejandro har gjort seg bemerket for å viske ut skillene mellom kunst og porno, og han står bak en rekke anerkjente filmer som bruker pornografi som et verktøy for å sette spørsmålstegn ved samfunnets utdaterte standarder for sex på film. Denne sammensetningen av kortfilmer portretterer intimitet som kommer fra følelse og nytelse gjennom filmatiske og naturalistiske scener. Alejandro selv vil være tilstede på visningen, sammen med skuespiller Pierre Emö, som dukker opp i flere av filmene hans.  


The Seed

Tyskland 2018, 19 min
Med Yann André, Vic Valentin

Gaspar, en ung fransk mann prøver å rømme fra bylivet etter jobb ved å ta en tur i parken for å ta en rask dukkert i innsjøen der. Han er fullt klar over at han er på vei inn i en «oase der sex er en del av naturen» siden parken er godt kjent i Berlin. Søken hans ender når han ser Sebastian komme opp fra vannet.


Call Me a Ghost

Frankrike 2017, 19 min
Med Pierre Emö, Valentin Braun

En ung mann har tilsynelatende alt. Likevel føler han at noe mangler. En dag besøkes han av et mystisk overnaturlig nærvær. 


The End

Tyskland/Spania 2018, 22 min
Med: Pierre Emö, Bishop Black, Manuel Voss

Javier er en kunstner som sørger over et forhold som er over. Sorgen hans kommer fram som en kombinasjon av minner, instinkter og fornektelse, og den intense følelsen går utover hans virkelighetsfølelse. 

English / Engelsk

Noel Alejandro

We are very happy to have Noel Alejandro as one of the main guests at this year’s festival. Alejandro has made a mark for blurring the lines between art and porn, and has written and directed several renowned films that uses pornography as a tool for exploring society’s old standards for what sex can look like on film. This collection of shorts portrays the intimacy that comes from emotion and pleasure through cinematic and naturalistic scenes. Alejandro will be present at the screening, along with Pierre Emö, who appears in several of his films. 


The Seed

Germany 2018, 19 min
Cast: Yann André, Vic Valentin

Gaspar, a young French guy tries to escape the madness of urban life after work by taking a trip to a city park for a quick dip in the lake. He knows, as he walks in, that he is entering the “woody oasis where sex is a matter of nature”, as the park is well-known by everyone in Berlin. His pursuit ends when he sees Sebastian emerging from the water.


Call Me a Ghost

France 2017, 19 min
Cast: Pierre Emö, Valentin Braun

A young man who apparently has everything is still feeling like something is missing. One day he is visited by a mysterious supernatural presence.  


The End

Germany/Spain 2018, 22 min
Cast: Pierre Emö, Bishop Black, Manuel Voss

Javier is an artist obsessively grieving the end of a relationship. His sorrow manifests itself in a combination of memories, instinct and denial, and the mourning's harsh feelings will compromise his sense of reality. 

Gjester / Guests in attendance

 

Detaljer / Details

Vises / Screenings