Norsk / Norwegian

Sex School Hub

Sex School er en moderne, opplysende web-serie der sex-arbeidere, pornoskuespillere og sex-terapauter møtes og snakker om sex. Sex School er satt i et klasserom. Hver episode tar for seg én sak, der det diskuteres, blir stilt spørsmål og gitt råd om gjeldende tema. Etter undervisningen vises eksplisitte eksempler som tar for seg emnet, dermed underviser seeren gjennom detaljerte eksempler på hva man bør og ikke bør gjøre i møte med visse seksuelle situasjoner.

Vi viser utdrag fra serien, og Poppy Sanchez og Anarel·la Martinez-Madrid, som står bak serien gjester visningen.

English / Engelsk

Sex School Hub

Sex School is a contemporary education web series hosted by sex workers, porn performers, sex therapists, creatives who come together to talk about sex. Sex School is set in a classroom. Every episode is a lesson, where we discuss, ask questions, give advice on certain subject. After the class, we show an explicit example of the subject, further educating the viewer with detailed examples of what you should and shouldn't do when confronted with certain sexual situations.

We will be showing excerpts from the series, and Poppy Sanchez and Anarel·la Martinez-Madrid, who are behind the series will be attending the screening

Bilder / Stills

 

Gjester / Guests in attendance

 

Detaljer / Details

Vises / Screenings