Norsk / Norwegian

Virtual Reality: Nye veier fremover

Film som medium har vært i konstant utvikling siden den første filmvisningen i 1895, men de seneste årene har vi sett en i dramatisk endring i filmbransjen. Avansert digital 3D og 4K projeksjon komplett med 7.1 surround sound er i dag en del av en kinogjengers hverdag, men hva er neste skritt?

Med Virtual Reality blir publikum i større grad en del av kinoopplevelsen. Vi ønsker å se på hva som skjer innen VR­-teknologien akkurat nå og hva film­ skapere finner så attraktivt med denne måten å lage film på. Presentasjonen er ved en av verdens ledende og innovative filmskapere innen VR­-feltet, Rose Troche. Dette arrangement er tilrettelagt for publikummere og filmskapere. Jo Jørgen Stordal fra Pointmedia kommer for å fortelle om mulighetene innen mediet.

Troche vil snakke om de teknologiske aspektene, utfordringer og egne erfaringer i fra sitt arbeid i frontlinjen på VR­-fronten.

Med forbehold om endringer.


Rose Troche er regnes også som en pioneer innen skeiv film. Filmen hennes Go Fish vises under festivalen.


Jo Jørgen Stordal er VR­produsent i Pointmedia, der de jobber innenfor noen av det mest «hotte» teknologi­ feltene i 2017, nem­lig Virtual Reality og Augmented Reality.

English / Engelsk

Virtual Reality

The evolution of film as a medium has been constant since the its beginning in 1895, but in the last few years we’ve seen a dramatic shi . Advanced digital 3D and 4K projection complete with 7.1 surround sound has become a part of the regular cinemagoer’s daily life, but what is the next step?

Audiences are becoming more and more a part of the movie with Virtual Reality experience. We want to look at what is happening with VR technology right now and what filmmakers find so attractive about it. The presentation will be by one of the pioneering filmmakers within VR, Rose Troche. This event is meant for both audience members and filmmakers. Jo Jørgen Stordal from Pointmedia will demonstrate the possibilities within the media.

Troche will talk about the techno- logical aspects, challenges and own experiences with VR.

Changes may occur.


Rose Troche is also seen as a pioneer in queer cinema. Her film Go Fish will be screened during the festival.


Jo Jørgen Stordal is a VR producer at Pointmedia where they work within some of the hottest fields of tech in 2017, namely Virtual Reality and Augmented Reality.

Gjester / Guests in attendance

 

Detaljer / Details

Vises / Screenings