Norsk / Norwegian

120 slag i minuttet
120 battements par minute

Tidlig på 1990-tallet hadde AIDS alle­rede tatt utallige liv på brutalt vis. «Act Up­Paris» ble grunnlagt etter modell fra bevegelsen i USA, og aktivistene i gruppen mobiliserte seg for å bekjempe samfunnet og myndighetenes generelle likegyldighet. Robin Campillos film, som vant Grand Prix, FIPRESCI og Queer Palm­prisene under film­festivalen i Cannes i år, er lagt til denne dramatiske tiden. Vi følger nykommeren Nathans møte med «Act Up­Paris» og hvordan han får sin verden snudd på hodet i møtet med den radikale og militante Sean.

Selv om forholdet mellom Nathan og Sean er hovedfokus i historien blir vi kjent med aktivistene i «Act Up­ Paris» og deres hverdag som preges av en konstant kamp og radikale protester for å bli sett og hørt. Tross de hyppige påminnelsene av død og fortvilelse over epidemien, og uenighet innad i «Act Up», viser filmen også den grunn­leggende solidariteten som ligger til grunn i fellesskapet. Spesielt hvor viktig det er å ikke la fortvilelsen ta overhånd, selv i de mørkeste tider. 

English / Engelsk

120 Beats Per Minute
120 battements par minute

In the early 1990s, AIDS had already claimed countless lives in the most brutal manner. "Act Up Paris" was founded based on the same movement in the U.S., and the group mobilized forces to oppose society’s and the government’s general indi erence to the epidemic.

Robin Campillo’s film, winner of the Grand Prix, FIPRESCI and the Queer Palm at Cannes Film Festival this year, is set during this highly charged time. It follows newcomer Nathan’s meeting with "Act Up-Paris" and how his world is turned upside down a er he meets the radical and militant activist Sean.

Their relationship is at the heart of the story, but we also get to know the group and its activists, whose everyday lives are a constant battle to be seen and heard. Despite constant reminders of the deaths and despair caused by the epi- demic and frequent struggles within the group. This film is also a testament to the solidarity within the community, and the importance of not to succumb to despair, even in the darkest of times. 

Bilder / Stills

 

Detaljer / Details

Vises / Screenings