Norsk / Norwegian

After Louie

Generasjonsfilmen After Louie stiller spørsmålet: «Er det mulig å bevege seg fremover hvis man lever i fortiden?» Hovedkarakteren Sam, spilt av Alan Cumming, har brukt livet på å kjempe for homofiles rettigheter da AIDS­-epidemien sto på som verst. Han føler seg etterlatt av den nye generasjonen, som han mener tar for lett på de rettighetene og friheten han har stått på barrikadene og kjempet for. I tillegg må Sam som overlevende, leve med minnene om alle vennene som tapte kampen mot sykdommen, noe som gjør tilværelsen hans tyngre.

Den yngre generasjonen representeres av Braeden (Zachary Booth) som treffer Sam en sen kveld og blir med ham hjem. Sam fascineres av Braeden, men klarer ikke å se at den yngre generasjonen har vel så mye å gis om han selv engang hadde. Spørsmålet er om Braeden, som selv lever i et åpent forhold med den HIV­-positive Lukas, klarer å dra Sam ut av den nostalgiske tilværelsen han så desperat trenger å komme seg vekk fra? 

English / Engelsk

After Louie

The Inter-generational portrait After Louie asks the question: ”Is it possible to move forward if you live in the past?” Sam, played by Alan Cumming, has spent his entire life fighting for gay rights at the time the AIDS epidemic was at its worst. He feels left behind by the new generation he sees as taking too lightly on the rights and the freedom he has been fighting so hard for. On top of this he has to live with the memories of all the friends he lost to the virus, weighing down on him even further.

The younger generation is represented by Braeden (Zachary Booth), who meets Sam one late night and goes home with him. Sam is fascinated by Braeden, but can’t see how the new generation has as much to contribute with compared to his own. The question is if Braeden, who lives in an open relationship with HIV positive Lukas, can pull Sam out of his nostalgic existence? Something he desperately needs

Bilder / Stills

 

Gjester / Guests in attendance

 

Detaljer / Details

Vises / Screenings