Norsk / Norwegian

A Date For Mad Mary

Mary har nettopp sluppet ut av fengsel etter seks måneder bak lås og slå etter et forfyllet angrep på en kvinne. Hun kommer ut akkurat i tide til beste­ venninnen Charlene sitt bryllup, der hun har rollen som forlover. På utsiden har «gale Mary», et kallenavn vennegjengen har gitt henne, bygget opp et hardt skall. Hun framstår som brå og sint, men under overflaten finner man en sårbar og varm ung kvinne. Charlene nekter Mary å ta med «pluss én» fordi hun rett og slett ikke tror Mary vil klare å ska e en date. Sterkt innstilt på å motbevise bestevenninnen gjør Mary derfor alt hun kan for å møte den rette fyren. Det viser seg å være vanskelig, kanskje mest av alt fordi hun leter på feil sted?

A Date for Mad Mary av langfilms­ debutanten Darren Thornton er en adapsjon av teatermonologen 10 Dates with Mad Mary skrevet av Yasmine Akram. En øm og romantisk dramakomedie det er umulig å ikke bli berørt av.

English / Engelsk

A Date for Mad Mary

Mary is released from prison after six months behind bars for a drunken attack on another woman. She comes out just in time for her best friend Charlene’s wedding, where she will be the maid of honor. On the surface "Mad Mary", a nickname her friends have given her, built up a hard shell. She appears crude and angry, but under the surface you’ll find a vulnerable young woman. Charlene denies Mary to bring a "Plus One" to the wedding because she simply doesn’t believe Mary will be able to find a date. Driven to prove Charlene wrong Mary does everything she can to meet the right guy. This is harder than she first thought, maybe because she is looking in the wrong place?

A Date for Mad Mary is the feature debut of Darren Thorton and is adapted from the theater monologue 10 Dates with Mad Mary written by Yasmine Akram. It is a tender and romantic dramedy it's impossible not to be touched by. 

Detaljer / Details

Vises / Screenings