Norsk / Norwegian

Center of My World
Die Mitte der Welt

17 år gamle Phil bor sammen med tvillingsøsteren Diane og moren, Glass, i et herskapshus på landsbygda. De tre lever et liv i sterk kontrast til det heteronormative samfunnet de omgir seg med. Fraværet av faren har frustrert Phil hele oppveksten, men når en kjekk gutt starter i klassen hans får han helt andre ting å tenke på. Et romantisk drama oppstår og utarter seg med en befriende lettbeint tone som nekter å gå klisjéfylte omveier innom karakterenes indre kamp med egen seksuell identitet. Isteden utvikler filmen seg til å bli en svært kompleks historie om mye mer enn det man først tror.

Filmen bygger på en prisvinnende og kritikerrost ungdomsroman av Andreas Steinhofel og følger romanens magisk­ realistiske tone med et lekent og energisk filmspråk. Regissør Jakob M. Erwa trekker åpenbart på inspirasjon fra regissører som Xavier Dolan, Jean­Marc Vallee, Nicholas Roeg og Sofia Coppola, og bruker idolene sine til å fortelle en nydelig oppvekst­ skildring. 

English / Engelsk

Center of My World
Die Mitte der Welt

17-year-old Phil lives with his twin sister Diane and their mother, Glass, in a mansion in the countryside. The three of them lives a life in stark contrast to the heteronormative society around them. The absence of the father has frustrated Phil most of his life, but when a hand- some boy begins in his class his mind is taken o  these concerns. A romantic drama develops in a liberatingly lighthearted way that denies to make any cliché-ridden detours through the characters’ internal struggles with their own sexual identity. Instead the film evolves into a much more complex story than what it appears on the surface.

The film is adapted from an award-winning and critically acclaimed young adult novel by Andreas Steinhofel, and follows the books magical realist tone with an energetic and playful cinematic language. Director Jakob M. Erwa is clearly drawing upon inspiration from Xavier Dolan, Jean-Marc Vallee, Nicholas Roeg and Sofia Coppola, but he his idols in an innovative way to tell a gorgeous coming-of-age story. 

Bilder / Stills

 

Detaljer / Details

Vises / Screenings