Norsk / Norwegian

Cola de Mono

Julaften 1986: To brødre og deres mor gjør seg klar til høytiden, men det er varmt og de har dårlig råd. Etter middagen går den tilsynelatende veltilpassede storebroren for å treffe venner, mens den sære lillebroren blir hjemme og bryter seg inn på brorens rom. Det fører til oppdagelser han ikke ante om hverken broren, seg selv eller den avdøde faren deres. Cola de Mono er en homo-erotisk thriller med komisk tilsnitt og referanser til Stephen Kings romaner, William Friedkins Cruising og andre klassiske filmer. Tittelen på filmen har også en artig dobbel betydning som avslører seg i løpet av handlingen. Regissøren Alberto Fuguets filmografi vitner om en sterk kjærlighet til mediet, og hans «plukk og miks»-estetikk fungerer godt i denne fornøyelige filmen.


English / Engelsk

Cola de Mono

Christmas Eve, 1986: Two brothers and their mother prepare for the holidays, but it is hot and they can’t afford a fancy meal. After dinner the seemingly well-adjusted older brother goes out to meet friends, while the stranger younger brother stays at home and breaks into his brother’s bedroom. This leads to a series of discoveries about his brother and deceased father. Cola de Mono is a homoerotic thriller with a comical twist, with references to the novels of Stephen King, William Friedkins Cruising and other classical films. Director Alberto Fuguet’s filmography signals a strong love for the medium, and his «pick and choose» aesthetics works well in this enjoyable film. 

Bilder / Stills

 

Detaljer / Details

Vises / Screenings