Norsk / Norwegian

I Dream in Another Language
Sueño en otro idioma

Zikril er et utdøende språk. Bare to eldre menn, Isauro og Evaristo, holder språket i live. Språkforskeren Martin ankommer landsbyen de bor i for å studere språket, men det viser seg å bli en utfordring når Isauro og Evaristo ikke er villige til å snakke med hverandre. Isauro og Evaristo var bestevenner i ung alder, men det hele skar seg da en kvinne kom imellom dem. Var det virkelig bare det som førte til en 50 års lang taushet mellom dem? Midt i jungelen i Mexico må Martin og Evaristos barnebarn løse en livslang konflikt før det er for sent.

I Dream in Another Language forteller to magisk­realistiske kjærlighetshistorier dypt inne i den dampende meksikanske jungelen og er Contreras mest ambisiøse verk så langt. En mystisk refleksjon over kra en som ligger i et språk, og i kjær­ ligheten. Filmen har høstet flere priser verden over, blant annet publikumsprisen i Sundance.

English / Engelsk

I Dream in Another Language
Sueño en otro idioma

Zikril is a dying language. Only two elderly men, Isauro and Evaristo, keeps the language alive. Linguist Martin arrives in the village to study the language, something that is revealed to be a challenge when Isauro and Evaristo simply denies to speak to one another. The two were best friends at a young age, but their friendship ended when a woman came between them. But was this the actual reason for the 50 years of silence that followed? In the midst of the Mexican jungle Martin and Evaristo’s granddaughter has to solve a lifelong conflict before it is too late.

I Dream in Another Language tells two magical-realist love stories deep in the steaming Mexican jungle, and is Contreras most ambitious work to date. A mysterious reflection on the power that lies in a language, and in love. The film has received awards around the world, among them the Audience Award at Sundance.

Bilder / Stills

 

Detaljer / Details

Vises / Screenings