Spillefilm / Feature narrative

Lingua Franca

Den fillipinske transkvinnen Olivia lever som ulovlig immigrant i Brooklyn, New York, med en konstant og overhengende frykt for at hun en dag skal deporteres. Når hun ikke arbeider som hjelpepleier for den eldre kvinnen Olga, som er i et tidlig stadium av demens, bruker hun tiden sin på å dokumentere et fiktivt forhold til mannen som har sagt seg villig til å gifte seg med henne for oppholdstillatelse. En dag møter Olivia Olgas sønn Alex, og over tid utvikler de to et nært forhold. Når gifteplanene går i vasken og alt synes håpløst, kan Alex være redningen og tilby henne den sikkerheten hun hun så desperat trenger? 

Manusforfatter og regissør Isabel Sandoval spiller selv hovedrollen som Olivia, i en følelsesladet og innsiktsfull film om identitet og håp, som er høyst aktuell for mange immigranter i dagens USA.

As an illegal immigrant in New York, Filipino trans woman Olivia lives in constant fear of being discovered and deported. She works as a caregiver for Olga, an older woman in the early stages of dementia, while spending her free time documenting a fictitious relationship with a man willing to marry her for her green card. One day Olivia meets Olga’s son Alex, and over time the two develop a close relationship. When her wedding plans fall through and everything looks hopeless, could Alex be the solution to the security she so desperately seeks? 

Screenwriter and director Sandoval stars as Olivia in an emotional and poignant film about identity and hope, reflecting the situation for many immigrants in the United States today.

Detaljer / Details

Vises / Screenings

fredag 25. september 2020

kl. 19:00 / 7:00 pm
Kjøp billett / Buy ticket

15 år + / 15 years +

torsdag 1. oktober 2020

kl. 17:00 / 5:00 pm
Kjøp billett / Buy ticket

15 år + / 15 years +