Norsk / Norwegian

Richard Storken

Den foreldreløse spurven Richard vokser opp i en storkefamilie, og tror derfor at han er en av dem. Når storkene trekker sørover til Afrika om høsten, må de forlate Richard. Men Richard er en modig fyr, og bestemmer seg for å følge etter. Richard vil bevise at han er en stork, bare litt annerledes. Han allierer seg med den forvokste pygméugla Olga og disko­ undulaten Kiki, sammen haiker de gjennom Europa med buss, tog og båt, på jakt etter Richards familie.

English / Engelsk

Richard Storken

The orphaned sparrow Richard grows up in a stork family, and therefore he believes he is one of them. When the storks go south to Africa in the fall, they have to leave Richard behind. But he is brave and decides to follow them. Richard has to prove he is a stork, if only a little different. He teams up with the oversized pygmy owl Olga and the disco parakeet Kiki. Together they hitchhike through Europe with bus, train and boat, on the lookout for Richard’s family.

Detaljer / Details

Vises / Screenings