Norsk / Norwegian

Sauvage

Leo selger seg på gata i Paris. Han er ung, attraktiv og lever en tilsynelatende bekymringsfri tilværelse på kanten av loven, preget av sex, dop og festing. Ting blir imidlertid mer komplisert når han faller for Ahd, som også selger seg til andre menn. Leo prøver å leve som Ahd, som søker et mer normalt liv, men kan han flykte fra sine egne instinkter? Leo spilles mesterlig av Félix Maritaud (120 slag i minuttet), og vi følger hans uttrykksfulle ansikt intenst gjennom nære bilder. Filmen gir assosiasjoner til Love av Gaspar Noe og Weekend av Andrew Haigh. Sauvage er regissør Camille Vidal Naquets spillefilmdebut, og gir forventninger til kommende filmer. 


English / Engelsk

Sauvage

Leo sells sex in the streets of Paris. He is young, attractive and lives a seemingly carefree life on the edge of the law, filled with sex, drugs and parties. Things become more complicated when he falls for Ahd, who is also a sex worker. Leo tries to live as Ahd, who is seeking a more normal life, but can he escape is own instincts? Leo is masterfully played by Félix Maritaud (120 BPM), and we follow his expressive face intensely through close-ups. The film gives associations to Love by Gaspar Noe and Weekend by Andrew Haigh. Sauvage is Camille Vidal Naquets directorial debut and creates great expectations for future films. 

Detaljer / Details

Vises / Screenings