Norsk / Norwegian

The Love Witch

Hvordan lager du den ultimate kjærlighetseliksiren? Ved å brygge videre på en sexeliksir, selvfølgelig. Elaine ankommer en liten by langs Californias kystlinje i en blodrød Mustang kabriolet klar for å starte et nytt liv etter et feilslått ekteskap (les: etter å ha forgi et mannen sin). Nå har hun kun ett mål for øye: Å finne en ny mann som kan elske henne. Koste hva det koste vil.

Anna Biller, som har regissert, skrevet og klippet filmen, har laget en hyllest til 70­talls sjangere som lavbudsjettsskrekk og sexploitation, noe som har resultert i en film full av kunstig og såpete dialog, cheesy e ekter og en intenst pastellfarget palett. The Love Witch er en heksefilm om en kvinnelig karakter som har null tålmodighet for feminisme, og som tar livet av enhver mann som sku er henne. Biller presenterer feministiske ideer på en forfriskende måte det kan være vanskelig å få med seg ved første gjennomsyn. Mest av alt fordi den er så morsom at man ikke helt rekker å tenke over det. 

English / Engelsk

The Love Witch

How do you make the ultimate love potion? By starting with a sex potion and working your way from there, naturally. Elaine arrives in small town by the Californian coastline in a blood-red Mustang ready to start a new life after a failed marriage (read: after she poisoned and murdered her husband). Now she has one goal: To find a man who will love her unconditionally. Whatever the costs.

Anna Biller, director, writer and editor of the film, has made an homage to 1970s genres like low budget horror and sexploitation, resulting in a film filled with artificial, soapy dialogue, cheesy effects and an intensely pastel-colored palette.The Love Witch is a movie about a female character with no patience for feminism, but who kills every man who disappoints her in the search for love. Biller presents feminist ideas in a refreshing way that may be hard to digest in just one viewing, yet most of all because it is too funny to have time to even consider them.

Bilder / Stills

 

Detaljer / Details

Vises / Screenings